Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline

Leto 2016: Mednarodno leto zrnatih stročnic

Združeni narodi so na svoji 68. generalni skupščini razglasili leto 2016 za Mednarodno leto zrnatih stročnic.

Za pomoč pri koordinaciji aktivnosti z vladami, različnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in vsemi drugimi zainteresiranimi deležniki v okviru Mednarodnega leta zrnatih stročnic je bila imenovana Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (UN FAO).

V okviru Mednarodnega leta zrnatih stročnic bodo  potekale številne aktivnosti z namenom povečanja ozaveščenosti javnosti o prehranskih koristih zrnatih stročnic, njihovem pomenu v trajnostni pridelavi hrane in pomenu za splošno prehransko varnost. V celotni prehranski verigi se bodo spodbujale aktivnosti za boljše izkoriščanje beljakovin iz zrnatih stročnic, za večjo vključenost v kmetijski kolobar, za povečanje njihove pridelave v svetu in boljšo globalno oskrbo.

(vir: http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/2936/Leto-2016-mednarodno-leto-zrnatih-strocnic.aspx)

  • 2016.jpg
    2016.jpg