Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline

O nas

Društvo povezuje žene in dekleta s celotnega območja Tuhinjske doline.

Poznano je po pridnih rokah svojih članic, katere svoje delo opravljajo z vso skrbnostjo in predanostjo. Znanje, izkušnje in ljubezen do domače zemlje jim ohranjajo žilavost in trdnost pri kljubovanju vsem naporom, obenem pa jim dajejo vedno nov zagon in številne ustvarjalne ideje.

Ženske se na različna načine povezujemo že več kot 30 let. Sprva so bila to le različna priložnostna druženja, od pomladi 1992 dalje so bile organizirane v Aktiv, 8. marca 1995 pa je bil ustanovni občni zbor Društva podeželjskih žena Tuhinjske doline.

Trenutno je včlanjenih okrog 120 članic.

Namen društva je povezovanje, druženje, izobraževanje članic ter ohranjanje ljudskega izročila. V ta namen so vsako leto orgarnizirane strokovne ekskurzije, različni tečaji in delavnice, literarna srečanja ter letna srečanja s sosednjmi in prijateljskimi društvi.

Društvo uspešno sodeluje z Občino Kamnik, z vsemi krajevnimi skupnostmi Tuhinjske doline, Osnovno šolo Šmartno in njenimi podružnicami, Zvezo kmetic Slovenije, TIC Kamnik in še kdo bi se našel.

Članice svoje delo predstavljajo širši množici na raznih pogostitvah, razstavah, sejmih, prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.